Když otcovu dceru posedne jakási zlá démonická entita, bude muset vyhledat pomoc od lidí, kteří mají zkušenosti s exorcismem.

Obrázky ke filmu