Mocné galaktické impérium na vrchole moci sa ťahá sa od jedného okraja galaxie k druhému a číta tisícky obývaných svetov. Iba Hari Seldon, zakladateľ novej vednej disciplíny psychohistórie predvída neodvratný úpadok nasledovaný tridsiatimi tisícročiami chaosu. V snahe zachrániť ľudstvo a všetky jeho vedomosti, ako aj skrátiť obdobie chaosu na najnutnejšie minimum, založí na malej planétke na okraji galaxie Nadáciu, archu vedomostí pre budúce generácie. Nové slovenské vydanie legendárneho diela Iasaaca Asimova.

Obrázky ke knize