Vertikálna väznica s jednou celou na každom poschodí. V každej cele sú dvaja ľudia. Pomedzi cely prechádza plaforma naplnená jedlom. Na jedenie má každý iba 2 minúty a zvyšky toho, čo nechali ľudia nad nimi. A ľudia na spodku nemajú nič.

Obrázky ke filmu