Po nalezení Pozua, poražení Zorxeona a návratu do materiální sféry se Věčné duše ocitají ve Vile. Řeší problematiku svého návratu a potenciálního nebezpečí, které mohla tato skutečnost vytvořit. Rozhodují se tak, co podniknout se všemi současnými obyvateli vily a jaké budou jejich vlastní další kroky. Co je ovšem jisté je, že jejich další kroky povedou nejprve do Hupperdooku. Do tohoto písněmi oslavovaného města.