Kam se přesunuly Věčné duše společně s celým mlýnem? To se nechte překvapit. Jisté ovšem je, že na tomto místě potkají krom obvyklých problémů i malou hvězdu naděje. Drobné světlo, které může pomoci našim hrdinům v cestě za splněním úkolu - zabití Nezzodana. Jaké ovšem budou další konkrétní kroky? Budou se Duše starat o Jsoucna nebo půjdou přímo na věc?