Mladá Theo shromažďuje tým, který by mohl bojovali proti mocné tajné síle, jež usiluje o zničení světa staroegyptskou temnou magií.

Obrázky ke seriálu