Věčné duše se naposledy vydali do dolů Steelcove patřících Hraběti Klinkbookovi a zjistili, že problémem skutečně jsou železožraví brouci. Nicméně v dolech je více nebezpečí než jen toto — mrtvoly gnómů jsou popálené a současně se v podzemí také vyskytují jejich oživlá ztělesnění. Co stojí za všemi těmito problémy a jak se s tím naše skupina vypořádá?