Politicko-ekonomicko-diplomatická asymetrická karetka na pomezí ekonomické hry a simulace. Hráči ovládají asymetrické frakce, které mají rozdílné cíle i možnosti a také bodování. Hratelné strany jsou dělnická třída, střední třída, podnikatelská sféra a stát. Každý z hráčů má tak jiné možnosti i jiný vliv na hru. Hraje se na šest kol a hráči mají na začátku každého na ruce sedm karet, přičemž za kolo lze zahrát pouze pět. To je možné buďto pro efekt karet, nebo pro jejich sekundární efekt. K hlavní akci je možné přiřadit i jednu z rozmanitých sekundárních akcí. Na konci kola se obvykle hlasuje i o změnách zákonů, kde hlasují všichni hráči. Hra je velmi komplexní, protože jedna akce může ovlivnit mnoho jiných.

Obrázky ke hře