Sympatický mladý muž sa rozhodne žalovať webstránku, ktorá garantuje nájdenie lásky, že sa mu to nepodarilo ani na 986. krát. Medzi ním a jeho advokátkou sa však vytvoria city, ktoré by mohli celý prípad zhatiť.

Obrázky ke filmu