2038: George Almore pracuje na skutočnej ľudsky pôsobiacej umelej inteligencii. Jeho najnovší prototyp je takmer pripravený. Táto citlivá fáza je tiež najrizikovejšia. Najmä preto, že má cieľ, ktorý musí byť za každú cenu skrytý: oživiť svoju mŕtvu manželku.

Obrázky ke filmu