OPRAVA: V původním článku se nacházelo několik nepřesných tvrzení. Byla řádně označena a opravena. Všechny doplněné informace jsou napsány kurzivou a nesprávné informace byly přeškrtnuty.

Po poněkud rozpačitém (vlastně spíš naprosto příšerném) konci seriálového fantasy fenoménu Hra o trůny, natočeném podle knižní ságy Píseň ledu a ohně, bylo jen otázkou času, kdy se do světa vytvořeného George R. R. Martinem vrátíme. K tomu nakonec skutečně došlo, jelikož na HBO Max zamířil seriál Rod draka inspirovaný knihou Oheň a krev. Zapomeňte ale na věrné Starky, pupkaté, vínem nasáklé Baratheony, Lannistery chrastící zlatem, podělané Boltony s jejich psi a další rody. Tentokrát se vše točí okolo rodiny Targaryenů, která rozehrává nebezpečnou hru o Železný trůn plnou zrad, křivd a intrik. My jsme si pro vás připravili několik zajímavostí nejen ze zákulisí tohoto seriálu. 

ROD POCHÁZEJÍCÍ Z VALYRIE

Targaryeni jsou od nepaměti hrdým rodem. Mají k tomu ale velmi dobrý důvod. Jejich původ bychom mohli vysledovat až do dávné Valyrie. V tomto slavném městě mimo mnoha významných rodů vznikla i valyrijská ocel, které se žádný jiný kov v Západozemí nevyrovná. Draků zde bylo nepočítaně, a město po stovky let prosperovalo. Poté ale došlo k přírodní katastrofě, která do historie vstoupila jako Zkáza Valyrie. Důvod katastrofy ale není jednoznačný. Několik postav v sáze soudí, že mohlo jít o kletbu, nebo válku mezi dračími jezdci a mágy.

Z města zbyly jen trosky, většina valyrijského lidu zemřela stejně jako jejich draci a rod Targaryenů, ve Valyrii relativně nevýznamný, byl nucen uprchnout. V tom jim podle všeho pomohl i prorocký sen Aegonovy matky, který jich na katastrofu upozornil. Proto z Valyrie unikli celých 12 let před katastrofou.

Svůj nový domov našel na Dračím kameni. Odtud se povedlo Aegonu Dobyvateli podmanit si Sedm království a ustavit staletí trvající vládnoucí dynastii. Od té doby se v Západozemí datuje zkratkami BC, tedy před dobytím Sedmi království (before the conquest), a AC, po dobytí (after the conquest). Právě Aegon Dobyvatel byl tím, který s pomocí dračího ohně a tisíců mečů zkul symbol budoucích vládců, Železný trůn. Alespoň to tvrdil a šlo o celkem populární legendu. Ve skutečnosti byl trůn vytvořen na jeho popud místními kováři a mečů nebylo tisíc, rozhodně jich ale bylo hodně.

Incestní vztahy

V rodu Targaryenů velmi často docházelo k incestním svazkům (kam se hrabe Jaime a Cersei), a to jednoduše proto, aby se zachovala čistota rodové linie. Možná s tím měla co dělat i loajalita, ale jsme v Západozemí, kde vám kudlu do zad vrazí i vaše babička. Ředění krve jinými rody by totiž mohlo způsobit, že místní rody by preferovali potomka ze své rodové linie a politický vplyv Targeryenů by byl značně oslaben. Druhým důvodem může být to, že na dracích údajně dokáží létat pouze čistokrevní Targeryeni.

Každopádně z takových vztahů často vzešli velmi nestabilní jedinci. Tedy nejen princ Viserys, ale především jeho otec Aerys II. Targaryen, u kterého šílenství propuklo naplno. Však si vzpomeňte, jak moc měl v oblibě divoký oheň a upalování lidí. Ženili se nejen otci se svými dcerami, ale i vzdálenější příbuzní a čas od času uzavírali Targaryeni i polygamní svazky. Například Aegon Dobyvatel se oženil s oběma svými dcerami sestrami.

Dračí kámen

Jak už jsme říkali, Dračí kámen hrál pro rod Targaryenů klíčovou roli. Tato neobvyklá stavba představovala centrum jejich moci, a to i pro svou strategicky výhodnou pozici. Na tomto místě se plánovaly války, uzavíraly sňatky a líhla dračí vejce. Žili zde dědicové trůnu a stát se princem Dračího kamene znamenalo čest a moc. Za obrovské bouře se zde narodila i Daenerys Targaryen poté, co se Robert Baratheon zmocnil Železného trůnu. Později, po Robertově smrti, se zde usadil Stannis Baratheon. Dračí kámen zkrátka lákal všechny, kdo chtěli zvítězit ve svých bojích.

17 DRAKŮ

Při sledování Hry o trůny jsme se setkali se třemi draky Daenerys Targaryen. Pokud jste si mysleli, že už to je hodně, bude pro vás Rod draka zjevením. Objeví se zde totiž celkem sedmnáct devět draků, přičemž má rod Targaryenů navíc ještě dalších osm draků, což je dohromady sedmnáct. Ocitáme se však v době, kdy byla tato dynastie na vrcholu své moci. Draci byli symbolem, který pomáhal udržovat jejich vládu nad zemí. Snad ještě důležitější však je, že tehdy se draci ještě množili a plodili vejce. Až konflikt známý jako Tanec draků, o kterém seriál pojednává, předznamenal jejich zkázu. Živoucí atribut obávaného rodu Západozemí začal pomalu upadat. Draci se zmenšovali, uvězněni v klecích, až nebyli větší nežli lovecký pes. Z těchto mocných tvorů nakonec zbyly jen kosti a lebky vystavené ve sklepeních Rudé bašty.

Městská hlídka

V Rodu draka hraje velkou roli Daemon Targaryen, mladší bratr krále Viseryse. V Králově přístavišti je Daemon proslulý svou arogancí a prudkou povahou, tedy podobně jako svého času bratr Daenerys Targaryen. Oba totiž nejdou pro tasený meč daleko. Daemon již vystřídal mnoho funkcí v rámci malé rady, ale v době, kdy se odehrává seriál, má na starosti Městskou hlídku. Asi vás překvapí, že to byl právě Daemon, kdo určil její budoucí barvy. On přišel se slavnými zlatými plášti, kterými své věrné a popravdě i velmi krvelačné vojáky obdaroval. Rozhodně to ale neudělal z dobroty srdce. Je třeba pochopit, že za časů Daemona Targaryena nebyla Městská hlídka symbolem spravedlnosti, ale spíše souborem maniaků, kteří brutálním způsobem uplatňovali právo. Zlatá barva tedy v obyvatelích Králova přístaviště rozhodně neměla vyvolat pocit jistoty, ale jen a pouze strach. Daemon věřil, že jedině tak vymýtí zloděje, vrahy a (z)násilníky. Budiž mu ke cti, že to opravdu fungovalo a za jeho působení bylo Královo přístaviště mnohem bezpečnější. Daemon totiž hlídku nejen vedl, ale pomohl ji i pořádně vyzbrojit.

Železný trůn a jeho změny

Železný trůn, obávaný symbol vlády v Západozemí, si ze seriálové Hry o trůny pamatujeme jako větší židli z mečů. Pravdou však je, že jej knižní předloha vykresluje mnohem zlověstněji. Hrozivý trůn sahal pomalu až ke stropu Rudé bašty, byl asymetrický a vůbec nebylo příjemné na něm sedět. Kráčelo se k němu po železných schodech, pod nimiž stál stůl malé rady. Mnoho vládců pořezaly jeho ostré hrany a způsobily jim nejedno nepříjemné zranění. Ke zmenšení oproti předloze došlo ve Hře o trůny především z finančních a praktických důvodů. Rod draka sice Železný trůn moc nezvětšil, ale snaží se více zdůraznit jeho hrůzu nahánějící stavbu. 

Významné postavy seriálu

Kdo se však tentokrát rozhodl hrát nebezpečnou partii o Železný trůn? Pojďme si představit některé z postav, které jsou pro Rod draka klíčové.

Viserys I. Targaryen - současný vládce, který udržuje mír a klid svého království. Nevyhledává konflikty, ale nebojí se ani tvrdě zasáhnout, vyžaduje-li si to situace. Společně se svou ženou Aemmou Arryn se marně snaží zplodit mužského potomka. Po tragédii, která jej zasáhne, se rozhodne jmenovat svého následníka, což odstartuje události Rodu draka.

Rhaenys Targaryen - Viserysova sestra sestřenice, která připadala v úvahu jako budoucí královna. Aby ale žena byla dědičkou krále, je nemyslitelné. Rhaenys je proto v následnické linii přeskočena, ač ji lid miluje, pročež získává přezdívku Královna, která nikdy nebyla. Na trůn tedy nakonec usedá právě Viserys I. Targaryen. Navzdory tomu jeho dceru Rhaenys velmi podporuje.

Daemon Targaryen - neřízená střela, mladší bratr krále Viseryse. Je proslulý svou prudkou povahou a pro tasený meč nikdy nejde daleko, tedy podobně, jako svého času bratr Daenerys. Zároveň je však vynikajícím bojovníkem a má velmi blízko ke své neteři.

Rhaenyra Targaryen - jediná dcera Viseryse I, která miluje létání na svém drakovi. Poté, co je určena jako dědička trůnu, jde však veškerá bezstarostnost stranou, protože Rhaenyru čeká desetiletí trvající boj o trůn. Jejím sídlem se stává slavný Draco kámen.

Alicent Hightower (záběr z Policejní akademie) ale ne tenhle Hightower - v seriálu je vykreslena jako dobrá přítelkyně Rhaenyry, se kterou vyrůstala na Rudé baště. I ona se však podobně jako Cersei Lannister nebojí intrik a pro své děti obětuje vše. Velmi významně tak zasahuje do Tance draků.

Otto Hightower - králův pobočník, který má vůči Daemonovi Targaryenovi nepřekonatelnou averzi. Stejně jako Tywin Lannister má i Otto Hightower důvěru svého krále a díky svému postavení i značnou moc. Svoji dceru i její děti podporuje a po smrti Viseryse I. neváhá rozporovat dědické právo Rhaenyry.

Corlys Velaryon - též zvaný Mořský had, manžel Rhaenys Targaryen, jehož rodový původ lze vysledovat až do Valyrie. Pochází z velmi mocného rodu pánů moří a jakožto správce královských lodí a přístavu je členem malé rady. Po smrti Viseryse I. je stejně jako jeho žena loajální Rhaenyře.

Další rody - v seriálu se mimo Targaryenů objeví i další rody známé ze Hry o trůny. Zde však hrají jen minoritní roli. Jmenovitě se tedy setkáme například se Starky, rodem Arryn, ale i Baratheony, kteří se na vrchol dostávají o dvě stovky let později, kdy si trůn uzurpuje Robert Baratheon.

Založeno na skutečném konfliktu

Hra o trůny byla inspirována slavnou Válkou růží, ke které došlo v Anglii patnáctého století mezi rody Yorků a Lancasterů. Sám Gerge R. R. Martin potvrdil, že Rod draka ovlivnil dřívější historický konflikt ze dvanáctého století, jehož anglický název je The Anarchy. Jediný syn Vilém krále Jindřicha I. Anglického zemřel při ztroskotání své lodi. Král Jindřich se tedy rozhodl jako svého dědice jmenovat dceru Matyldu, které přísahali svou věrnost všichni královi vazalové. Po jeho smrti se však lordi vzdali své přísahy, neuznali Matyldin nárok na trůn a rozhořela se tak mnohaletá válka o nástupnictví. Paralely s touto etapou světových dějin bychom nalezli i v Rodu draka, kde o Železný trůn bojují dva příbuzní.

Rozpočet seriálu

V prvních pěti sériích Hry o trůny stála jedna epizoda 6 milionů dolarů. U šesté a sedmé série se tato cifra zvýšila na 10 milionů USD za epizodu, finální řada seriálu pak dosáhla na 15 milionů USD. Rod draka však toto číslo vyhnal až na neskutečných dvacet milionů dolarů za epizodu. Celkem se tak náklady na první řadu tohoto seriálu vyšplhaly na závratných 200 milionů dolarů, což je v přepočtu na koruny daleko hrozivějších 4,9 miliardy korun

My doufáme, že po přečtení tohoho článku máte alespoň o něco málo větší přehled o postavách a zajímavostech Rodu draka. Nicméně bychom vám velmi rádi doporučili, abyste si přečetli knihu Oheň a krev, kde se o Targaryenech a jejich historii dozvíte mnohem více.