Třístovka hrdinných Sparťanů směle a rozhodně kráčí vstříc svému cíli. Krvavě rudé pláště vlají ve větru, naleštěné přilbice a štíty září na slunci. Meče a kopí v pohotovosti. Hlas nesený větrem šeptá „Toto je Sparta“ a „Jdi, poutníče, a zvěstuj Lakedaimonským, že my tu mrtvi ležíme, jak zákony kázaly nám.“ Je nže tato třístovka reků nekráčí k Thermopylům, ale vydává se po stopách tří Heilótů, otroků, kteří měli tu drzost postavit se svým pánům. A ti neznají slitování. Trojka se tedy bude muset postavit třístovce v jejich vlastní verzi bitvy u Thermopyl. Třístovka dál neochvějně kráčí vstříc dalšímu vítězství. Anebo ne? Kieron Gillen nám s pomocí profesora Stephena Hodkinsona servíruje příběh, který staví Hérodotův hrdinský mýtus nohama zpátky na zem a nastavuje zrcadlo celé Spartské kultuře. Knihu také doprovází rozhovor Gillena a Hodkinsona, ve kterém celou knihu komentují a dávají knize historický kontext.

Obrázky ke komiksu