Keď zdanlivo nepriateľská Krillská loď prejde do priestoru Zväzu, Orville ju zastaví. Ukáže sa, že loď smeruje k planéte, ktorá opustila Zväz pred desiatkami rokov bez zjavného dôvodu. Senzory ukážu konštrukciu o veľkosti malého mesiaca vznášajúcu sa nad planétou. Krillská loď má v úmysle zničiť túto pravdepodobnú zbraň skôr, ako bude použitá. Je to ale naozaj zbraň?

Obrázky ke komiksu