Podtitul: Listy pro scifisty. Hrdinou knihy je teoretický fyzik Aleš Král, který přichází do redakce měsíčníku Kosmické listy, aby se ucházel o místo vedoucího literární přílohy. Po dobu jednoho roku pak v časopise zveřejňuje vlastní sci-fi povídky odehrávající se v nepříliš vzdálené budoucnosti roku 2034. Knížka tak představ uje poměrně ojedinělé spojení realistického humoristického románu a krátkých sci-fi příběhů, jejichž hrdinové přecházejí z jedné povídky do druhé, a jejich osudy tak tvoří druhou narativní rovinu knihy. Autor využil svých znalostí fyziky i obeznámenosti s problémy, které přinesou pokročilé informační technologie. Nelíčí ovšem – jak je ve sci-fi žánru časté – katastrofický osud lidstva. Vize blízké budoucnosti jsou inspirovány všednodenními událostmi Aleše Krále, který s nadhledem a humorem představuje čtenáři futuristická zařízení, jako jsou stroj na sny, generátor trapných situací či dobré nálady. Jak ostatně známe i z naší současnosti, sebedokonalejší přístroje se většinou nechovají tak, jak jejich tvůrci i uživatelé očekávali.

Obrázky ke knize