Agentka, ktorá sa špecializuje na vraždy za pomoci ovládania tiel svojich obetí sa dostane do problémov, keď je konfrontovaná s mužom, ktorého identita je silejšia, ako tá jej.

Obrázky ke filmu