Partia školopovinných detí musí pomôcť duchovi, ktorý sa dokáže vyjadrovať len pomocou existujúcich textov. Ten však popri tom oživuje postavy z knižiek a prenáša ich do reálneho sveta.

Obrázky ke seriálu