Spoločnosť Netflix nám koncom septembra/září predstavila film Enola Holmes natočený na základe kníh americkej autorky Nancy Springer. Vo filme sa predstavila Millie Bobby Brown ako titulárna Enola, mladšia sestra Sherlocka Holmesa, ktorého si vo filme zahral Henry Cavill známy aj ako Zaklínač či Superman

Snímok sa stal veľmi obľúbeným nie len vo svete, ale aj u nás a hoci mal svoje problémy a chyby, celkovo patrí k tým vydarenejším netflixovským produkciám. Už teraz sa hovorí o prípadnom druhom dieli, alebo spin-offe s Henrym Cavillom ako Sherlockom. To však môže byť problém, keďže na tvorcov filmu, ako aj na autorku predlohy, bola podaná žaloba.

Obvinenie z porušenia autorských práv prišlo zo strany Conan Doyle Estate už počas prvých oznámení o tvorbe filmu. Správcovia pozostalosti britského spisovateľa tak učinili aj napriek tomu, že samotný autor je už viac, ako sedemdesiat rokov po smrti, čo v zmysle autorského práva robí z jeho kníh voľné diela. Postavy a príbehy takýchto diel je možné rôzne adaptovať a vytvárať z nich vlastné deriváty bez porušenia autorských práv. 

Obžaloba bola postavená na zobrazení Sherlocka Holmesa vo filme (a v knihách) ako menej sociopatického, emócie prejavujúceho jedinca s omnoho pozitívnejším prístupomženám, ako v pôvodných dielach Arthura Conana Doyla. Hoci totiž ide o charakteristiky, ktoré detektív neprejavoval vo väčšine kníh o Sherlockovi Holmesovi, po vojne napísal niekoľko, v ktorých ho predstavil v omnoho pozitívnejšom svetle. Týchto niekoľko príbehov nepatrí medzi voľné diela a to mal byť kameň úrazu.

Obrana právnika Nicolasa Jampola, ktorý zastupuje obžalovanú stranu, vychádza z faktu, že pocity postáv a ich charakterové vlastnosti nespadajú pod ochranu autorského práva: „Dokonca aj keby boli emocionalita a rešpekt [voči ženám] iba v dielach chránených autorským právom, čo nie sú, ide o neochrániteľné idei. Autorské právo nedovoľuje vlastniť všeobecné koncepty, ako je príjemnosť, milota, empatia či rešpekt, dokonca aj keď patria postave z voľného diela, ktoré, samozrejme, patrí verejnosti a nie žalobcovi.“

Jampol následne vymenúva celý zoznam voľných diel, v ktorých Holmes preukazuje vyššie uvedené charakteristiky, vrátane momentu, kedy sa detektív správa k žene iba „milo a s rešpektom“ v príbehu z roku 1982. Zoznam diel je však oveľa dlhší, obsahuje päť príkladov preukazujúcich Holmesove prejavy empatie (za seba vyberám Modrý drahokam, kde Holmes nechal ujsť usvedčeného zločinca počas Vianoc čisto z dobroty svojej duše) a ďalšie štyri príklady ukazujúce jeho rešpekt k ženám.

Obhajca rozporuje aj poukázanie obžaloby na Holmesov „veľký záujem“psypriateľstvo s Doktorom Watsonom, teda koncepty, ktoré sú autorské chránené, ako irelevantné, keďže vo filme sa žiadna scéna, kde by Holmes interagoval so psami nenachádza a rovnako tu vôbec nie je postava Doktora Watsona.

Posledné obvinenie naráža na porušenie ochrannej známky, čo Jampol taktiež zmieta zo stola. Názov Enola Holmes má totiž umelecké prepojenie s dielom a nijakým spôsobom nezavádza verejnosť tým, že by preukazoval na prepojenie s Doyle Estate. 

 „Tu sa obžaloba snaží za pomoci zákona o ochranných známkach urobiť to, čo nemôže urobiť autorské právo: zabrániť voľnému používaniu a adaptovaniu Sherlocka Holmesa v ich vlastných prácach,“ píše Jampol v dokumente, „ale to nie je úloha zákona o ochranných známkach. Dovoliť obžalobe brániť v tvorbe nových prác obsahujúcich postavu z voľného diela je v priamom protiklade s ‚opatrne vytvorenou dohodou‘ stelesnenou autorským právom a snaha obžaloby o vytvorenie večného autorského práva by mala byť zamietnutá.“

V konečnom dôsledku to teda vyzerá tak, že predstavitelia Doyle Estate sú proste iba nahnevaní, pretože im z tejto adaptácie nekvapnú žiadne peniaze, keďže ich obžaloba stojí na pomerne vratkých základoch. Taktiež je zaujímavé, že obviňujú nie len Netflix, ale aj autorku, ktorej knihy im doposiaľ neprekážali. Ako sa celý proces vyvinie budeme sledovať, no všetko môže byť zmetené zo stola ešte skôr, než sa reálny proces vôbec začne. Ak by však súd priznal právo obžalobe, mohlo by to vytvoriť zaujímavý precedens voči všetkým, predovšetkým knižným, dielam, ktoré ako postavu používajú slávneho anglického detektíva.