I po několika desetiletích existence slavné série o Harry Potterovi, přicházejí její fanoušci s nejrůznějšími teoriemi a úvahami, které dodávají kouzelnickému světu na už tak velké podmanivosti. Jedna z nejoblíbenějších teorií se mimo jiné týká i obřadu s Moudrým kloboukem, který rozřazuje nové studenty Bradavic do čtyř kolejí: Nebelvír, Mrzimor, Havraspár a Zmijozel. Každá z nich přijímá do svých řad jedince se specifickými vlastnostmi, které odpovídají charakteristice dané koleje. U každé koleje je to tudíž jinak: Nebelvír přijímá odvážné a šlechetné, Mrzimor čestné a milé, Havraspár moudré a pracovité a Zmijozel mazané a ambiciózní. Ona populární teorie se však týká primárně Nebelvíru. 

Mnoho fanoušků se totiž domnívá, že do Nebelvíru se mohou dostat pouze ti jedinci, kteří si o to v duchu Moudrému klobouku řeknou. Tím se částečně potvrdí jejich odvaha, protože dokázali Moudrému klobouku „vzdorovat“, přičemž místo toho, aby rozhodnutí nechali něm, si o přijetí do dané koleje požádají sami. Zářným příkladem této teorie může být sám Harry Potter, který silně aspiroval na to dostat se do Zmijozelu. V rámci jeho nelibosti ke zmijozelské koleji (sarkasmus mód: zapnut), do které samozřejmě chodí jen zlá, odporná, zlomyslná a předsudková individua (sarkasmus mód: vypnut), ho ale nakonec Moudrý klobouk poslal do Nebelvíru. Fanoušci taktéž poukazují na Petra Pettigrewa, který do Nebelvíru chodil také. A to navzdory tomu, že se jednalo o naprostého zbabělce a ničemu, který později prodal Harryho otce a matku Voldemortovi. Jelikož se ale do Nebelvíru dostali i jeho tehdejší kamarádi, se kterými tvořili partu Pobertů, chtěl do něho také. A proto si o ni výslovně řekl. 

Podobně na tom byla i Hermiona, u které Klobouk silně uvažoval o tom, že ji pošle do Havraspáru. Hermiona si však řekla o Nebelvír, čímž potvrdila svou hodnotu, tudíž ji tam nakonec Klobouk opravdu poslal. Ve výsledku tudíž Klobouk netestuje, zda je člověk opravdu odvážný povahově, ale zda je natolik odvážný, aby učinil volbu. Dírou v této teorii ale může být rozřazování Nevilla Longbottoma. Nejenže měl na hlavně Moudrý klobouk několik dlouhých minut, ale údajně po něm chtěl, aby ho zařadil do Mrzimoru. Ono dohadování nakonec vyústilo v to, že se nakonec místo toho dostal do Nebelvíru. Fanoušci teorie však rádi namítají, že v případě Nevilla to je výjimka. U něho ono zařazení tkvělo v tom, že byl vůbec odvážný tak dlouho vzdorovat autoritě, jakou je právě prastarý Moudrý klobouk. Souhlasíte s teorií? A do jaké koleje byste se chtěli dostat vy?