Muži majú v popkultúre celkom slušné a pestré zastúpenie. Pripravili sme si preto 6 populárnych trópov, ktoré reprezentujú mužské pokolenie na filmovom plátne

DOBRÝ CHLAPEC/NICE GUY

Tohto muža často vidíme bežať cez letiskovú halu s kyticou kvetou. Je priateľský, sympatický, morálne bezúhonný, súcitný, starostlivý, šarmantný, slušný, citlivý, úprimný a vždy na blízku.

Dobrý chlapec demonštruje takmer rytierske cnosti, ktoré sú nezriedka doplnené intelektom alebo bojovými schopnosťami. V prípade akčnejších príbehov sa z pána slušného zvykne vykľuť skrytý badass a vtedy začnú padať hlavy.

Inokedy sa zasa stáva beznádejným romantikom, ktorý nie je ako ostatní muži. Jeho vskutku nezdravá posadnutosť nájdením alebo získaním tej pravej ho vedie k veľkolepým romantickým gestám. Ľahko sa nadchne a často končí vo friend zone. Problémom dobrého chlapca totiž je, že nie je až tak dobrý.

Jeho správanie možno definovať ako nevinnú necitlivosť a vlastnú sabotáž. Často žije v snoch a predstavách, kde si vytvára elaborované fantázie o budúcnosti so svojou vyvolenou. Fixuje sa na ženu, ktorú stavia na piedestál perfektnej partnerky a zahŕňa ju pozornosťou. Konštantne však prehliada, čo chce ona alebo kým naozaj je. Pokiaľ je odmietnutý, prepadá trpkosti či dokonca zlomyseľnosti a sebaľutostivým výčitkám, o tom, ako si ženy si vždy vyberajú nesprávny typ muža.

Tú, ktorej chce darovať svoje srdce vytrvalo prenasleduje a v klasických klišé zápletkách je jeho neodbytnosť nakoniec odmenená láskou. Stereotyp dobrého chlapca je silne kritizovaný pre manifestáciu toxického správania, v rámci ktorého „nie“ znamená „presvedč ma“. Aktuálne uchopenie stereotypu nám tak predstavuje „falošného dobrého chlapca“, ktorý sa k žene správa milo, zo zištných dôvodov a preto, aby ňou mohol manipulovať, či ju citovo vydierať.

Aby sme však neboli, až tak kritickí, pravý dobrý chlapec v populárnej kultúre ešte stále existuje. Jeho postava partnerke načúva rešpektuje jej želania či hranice. 

ZLÝ CHLAPEC/BAD BOY

Dobrý slušňák je nudný patrón a všetky ženy chcú zlého chlapca. Je vám to povedomé?

Antisociálny hrdina, ktorý vyčnieva zo šedého priemeru. Neriadi sa pravidlami a nenasleduje tradične akceptované morálne hodnoty. Aj keď často tuší ,čo je správne a čo nie, jeho predstava podlieha vlastnej interpretácii. Tichý a charizmatický, ale aj arogantný, krutý, necitlivý a nebezpečný.

Či už ho vidíme ako banditu, gangstra, vyvrheľa, rebela bez príčiny, nihilistického pseudointelektuála alebo cynika, vždy je mimoriadne atraktívny.

Spodobňuje totiž zakázané pokušenie a romantický obraz slobody, života na hrane či hedonistického užívania si prítomnosti. Zvádza k porušovaniu pravidiel a spoločenských noriem, ako aj k odmietaniu napĺňať očakávania okolia. Je to záhada, ktorú túžime rozlúsknuť. 

Spravidla však reprezentuje tragickú postavu, ktorej drsné nezodpovedné správanie slúži ako zásterka pre vnútornú krehkosť, idealizmus a zraniteľnosť

Aj keď existuje mnoho podôb tohto stereotypu, jedno majú spoločné. Zlý chlapec nikdy nie je úplne zlý. Aj v tých najkrutejších príkladoch vždy existuje moment poľudštenia, pri ktorom vyplávajú na povrch pozitívne kvality. Dôvodom prečo nás zlý chlapec chytá za srdce je smutná backstory, ktorá podnieti sympatie skrze súcit s hrdinovým utrpením. Okrem toho však poskytuje ospravedlnenie jeho zlého správania či nestálosti jeho romantických vzťahov.

Napokon má byť totiž zachránený a vykúpený láskou dobrej ženy, ktorá ho napraví. Idea toho, že zlý chlapec s tak problémovým prístupom k životu sa môže zmeniť je ultimátna fantázia, ktorá nás vedie k velebeniu nepochopených antihrdinov

HIMBO

Bimbo alebo Brainles bombshell znamená doslova sexbomba bez mozgu. Ide o slangový výraz pre ženskú postavu, ktorá je veľmi príťažlivá, zato ale nadmieru hlúpa. Existuje však aj jej mužský náprotivok, inak známy ako Himbo.

Keď sa rozdával rozum, tento chlapík pravdepodobne posiloval bicáky, zato srdce má na pravom mieste. Himbo je obraz mužnosti, atletickosti a konvečnej atraktivity. Typicky je veľmi milý, prítulný, priateľský a optimistický. Jedinou vadou tohto hrdinu je inteligencia, alebo lepšie povedané jej absencia. Veľmi často ho vidíme ako dôverčivéhonaivného a nie najschopnejšieho aktéra. Na rozdiel od iných typicky maskulínnych postáv sa však neprejavuje agresívne alebo povýšenecky.

Pre mužské publikum predstavuje tvrdého svalnatého akčného hrdinu, ktorý je užitočný aj keď nepatrí medzi mysliteľov. Je však často neprekonateľný boxer, strelec alebo bojovník, ktorý je vždy na konci dňa víťazom. Aj napriek zástupom vedcov, intelektuálov či rôznych špecialistov, je to nakoniec vždy on, od koho závisí záchrana sveta.

Ženské publikum ale radšej vidí Himba ako sexy, prostoduchého dobráka, ktorý je väčšinou jemný, ale aj drsný, keď je treba. Svoju silu používa na ochranu alebo boj zo zlom, no hlavne je viac napojený na svoju citlivejšiu stránku. V kontraste s dobrým chlapcom sú jeho súcit, empatia a láskavosť úprimné. Miluje bezpodmienečne, pričom sa správa milo, ale nič zato neočakáva.

V mnohých príbehoch je formovateľný a určený na to, aby urobil ženu šťastnou. Takéto uchopenie Himba však vykresľuje mužskú postavu iba ako sexuálny objekt, hračku či akúsi trofej. Himbo je tak definovaným výlučne svojim vzhľadom, ktorý je v kombinácii s limitovaným intelektom zdrojom vtipu.

Súčasné obrodenie Himba, ale zdôrazňuje, že nemusí byť vždy iba bezduchým idiotom. Hoci nie je komplikovaný a ani výnimočne bystrí, znenazdajky dokáže prekvapiť cennou radou, poskytnúť pomocnú ruku, preukázať lojalitu či podnietiť k životnému optimizmu. Navyše na rozdiel od dobrého a zlého chlapca, rozumie, že najistejšia cesta k láske vedie skrze rešpekt

VEČNÉ DIEŤA/MANCHILD

Nenapraviteľný flákač, ktorý sa chce iba potulovať s kamarátmi má jediný cieľ - vyhýbať sa dospelosti tak dlho, ako je to len možné. Peter Pan alebo Večné dieťa je totiž muž, ktorý sa nevyvinul do sociálnej, intelektuálnej a emocionálnej zrelosti.

Predstava dospelosti ho takmer až desí, nedokáže riešiť konflikty, nevie sa o seba postarať, nedá sa naňho spoľahnúť. Niekedy sú dôvodom benevolentní alebo prehnane starostliví rodičia, ktorí netlačia na to, aby si ich syn našiel prácu či opustil hniezdo. Stáva sa, že muž v roli večného dieťaťa je dokonca zobrazený ako mentálne postihnutý.

Hlavným problémom ale nie je jeho intelekt, ale emocionálna stránka, v rámci ktorej je jednoduchý a krehký. Často preferuje mať na blízku rodičovskú postavu, ktorá sa o neho stará. Nemusí však ísť nutne o rodiča a túto veľkú česť niekedy dopraje aj svojej partnerke. Občas býva vykreslený ako panic, no i keď vedie sexuálny život, nerozumie emocionálnej rovine sexu a chápe ho len ako nástroj potešenia. 

Často je mylne zamieňaný s Himbom, pretože oba stereotypy zdieľajú niektoré podobné charakteristiky. Večné dieťa môže zastupovať dôverčivosť alebo neschopnosť vykonávať určité aktivity bežného života. Jeho koníčky či záujmy sú mnohými vnímané ako detinské a spôsob uvažovania tohto muža je pre iných dospelých ťažko pochopiteľný. Z času na čas ale odvážna, svojrázna a nekonvenčná perspektíva večného dieťaťa môže postave za istých okolností priniesť benefity.

Muž spodobnený ako večné dieťa má obyčajne oveľa viac negatívnych konotácii ako jeho ženská verzia. To pravdepodobne súvisí s dvojitým štandardom, prevládajúcim vo viacerých spoločnostiach, ktorý od mužov očakáva viac ako od žien. Preto nedostatok dospelého správania u mužov nie je ako v prípade žien interpretovaný v medziach idealizmu alebo čistoty, ale naopak ako nezodpovednosť a absencia zmyslu pre povinnosť.

ROZHNEVANÝ MUŽ/ANGRY MAN

Bojovníci za svoje právaagenti chaosu či vzdorujúci mladíci. Stereotyp rozhnevaných mužov je v podstate zastrešujúcim pojmom pre mnohé podoby mužského hnevu na filmovom plátne. Ich spoločným znakom je však silný pocit rozhorčenia nad spoločenskou alebo subjektívne chápanou nespravodlivosťou. Tento hnev ale nie je vždy prijímaný s rovnakou mierou legitimity a oprávnenosti.

Rozhnevaný muž prichádza v 50. a 60. rokoch ako antihrdina pracujúcej triedy. Vyjadruje pobúrenosť nad neprávosťou či pokrivenou morálkou a spochybňuje zavedený poriadok v spoločnosti. Vyjadruje politický protest upozorňujúc na drsnú neuspokojivú realitu pracujúcej triedy, pričom sa stavia na odpor elitárstvu. A to aj napriek tom, že postava samotná môže paradoxne demonštrovať apatiu k politike a politickej angažovanosti. Rebélia rozhnevaného muža sa však môže zameriavať aj na triedny systém či školské prostredie.

Niekedy reprezentuje znepokojivý akt bezcieľneho mužského násilia proti systému, ktorý predovšetkým mládež zbavuje individuality a možnosti voľby. Hnev je tak jeho odpoveďou na bezmocnosť a bezprávie.

V prípade rozhnevaného čierneho muža ide najčastejšie o boj proti systémovému útlaku a rasizmu, pričom však toto zobrazenie najmä v minulosti podliehalo omnoho tvrdšej kritike a to hlavne v americkej spoločnosti. Dnes sa objavujú ďalší rozhnevaní príslušníci minorít, ktorí vystupujú proti rôznym druh perzekúcie a obmedzovania. Problém stvárnenia rozhnevaného čierneho muža je však niekedy v jeho pokryteckej logike, ktorá mu velí nepriateliť sa s belochmi. 

Biely rozhnevaný muž sa zasa postupne posunul od antihrdinu k zloduchovi. Faktom je, že i keď demonštruje nesmierne nebezpečné konanie, vďaka charizmatickému hercovi s ním diváci stále sympatizujú. Pocit krivdy detská trauma alebo nedostatok lásky a súcitu sa pretavuje do hnevu, ktorý postavu neoslobodzuje ale naopak uväzňuje. Zároveň mu tak znemožňuje rozvinúť svoj potenciál, vďaka čomu ho môžeme interpretovať ako obeť.

Mnohí sa domnievajú, že rozhnevaný muž slúži ako zrkadlo aktuálnej spoločnesko-politickej atmosféry. Pokiaľ je ale nesprávne pochopený a dezinterpretovaný, nie len že vyvoláva strach, ale môže sa stať viac než problematickým vzorom. Bez toho, aby sme sa púšťali do prílišného hodnotenia tohto, tak trochu kontroverzného stereotypu, stačí povedať, že žiadna krivda človeka neoprávňuje k násiliu na iných

ŠPRT/NERD

Nie je to tak dávno, čo popkultúra považovala šprtov a bifľošov za spoločenských vyvrheľov. Silicon Valley však začalo chrliť zástupy technický zručných chytrých chlapcov a ukázalo sa, že nerd s počítačom toho dnes zmôže skutočne veľa.

Nie je to nikto koho by ste opísali ako atraktívneho či populárneho, no jeho sila spočíva vo vedomostiach. Stereotyp šprta je často vymedzený posadnutosťou vzdelaním, vedou alebo pokultúrou samotnou. Tradične býva neohrabaný v romantických vzťahoch či dokonca sexuálne frustrovaný, pričom obzvlášť nervózny a nešikovný je v komunikácii s niekým, kto sa mu páči.

Pomerne obvyklým znakom šprta je pocit úzkosti zo stavu svojho partnerského alebo sociálneho života a túžba byť spoločensky akceptovaný. V 70. a 80. rokoch boli šprti vo filmoch a seriáloch asociovaní s podivínmi. Scenáristom tak slúžili hlavne ako terč vtipkovania - karikovaní ako trápni čudáci, ktorí chodia do školy vo formálnom oblečení s akné na tvári, strojčekom na zuboch a inhalátorom v ruke.  

Postupom času sa však vysoko inteligentní muži vypracovali na pozíciu vzorov pre mnohých mladých divákov. Dokonca sa nezriedka stávali sebavedomými hrdinami, ktorí nás učili, že na svoje vedomosti a schopnosti máme byť pyšní. Napokon prišla vlna popularity šprtov, ktorá spočívala v myšlienke, že byť vydedenom majority a lúzrom je vlastne dosť cool. Postavy šprtov získali novú hĺbku a bolo ľahšie im prejaviť sympatie, či sa s nimi identifikovať.

S príchodom internetu a digitálnej revolúcie sú tieto postavy žiadúce či dokonca sexy a v mnohých smeroch môžu dominovať populárnej kultúre. Na druhej strane sa objavilo viacero rôznych alternácií stereotypu, vrátane zloducha. Do popredia sa dostal zlý nerd, ktorý, či už pre svoj nedostatok empatie, osamelosť, ignoráciu okolia alebo šikanu prepadol zatrpknutosti a pomstychtivým chúťkam. Takáto postava sa na základe vysokej inteligencie považuje za nadradenú bytosť a často si osvojuje veľmi cynický pohľad na život. Stráca však priazeň publika, pretože keď plánujete genocídu, každému je jedno do koľkých skriniek vás v detstve napchali.  

Přečtěte si také: Tohle dělá každý sitcom: 5 stereotypů ze sitcomů

Tak a sme na konci. Mužské stereotypy v populárnej kultúre sme však ani zďaleka nevyčerpali a i táto šestka má mnoho poddruhou či variácií. V prípade, že vás zaujíma ako sú na tom dámy, nezabudnite si pozrieť naše video na tému ženských stereotypov: