Filmů zobrazujících doby prehistorické není zas tak moc a ještě méně je těch kvalitních. Přesto jsme se pokusili vybrat 5 nejzajímavějších filmů právě z tohoto období.