HBO Max ukazuje prvé štyri minúty nového Adventure Time

Adventure Time: Distant Lands ukazuje prvé štyri minúty špeciálu s BMOm. Uvidíme v ňom, ako sa BMO dostal do ďalekých vesmírnych kolónií a ako stretol svojho nového kamaráta.

7

Půlnoční evangelium

Adventure Time: Distant Lands