Waiting for the Barbarians v českém překladu Čekání na barbary je původně kniha od Jihoafrického romanopisce Johna Maxwella Coetzee. Ve filmu účinkuje Mark Rylance, Johnny Depp a Robert Pattinson. Je to opravdu zajímavá herecká sestava. Deppa snad není nutné představovat a Pattinson se již začíná vymaňovat ze škatulky herce v upírských romantických filmech.

Přečtěte si také: První fotky ukazují Roberta Pattinsona v roli Batmana

Rylance ztvárňuje nejmenovaného soudce vzdáleného regionu, který se nachází na hranicích „impéria“. Nejedná se o Britské Impérium, jak by se na první pohled mohlo zdát. V příběhu je nazýváno pouze pojmem impérium, ale jistá podobnost s Brity nelze upřít.

Johnny Depp hraje roli krutého plukovníka Jolla, jehož úkolem je udržovat Impérium v bezpečí před barbary. Příběh je jasným komentářem ke slovům barbaři, tedy lidem, jenž byli vnímáni jako necivilizovaní a primitivní na rozdíl od kultivovaných národů. Barbaři byli vnímáni jako hrozba pro civilizovaný svět a veškerá na nich páchaná zvěrstva byli promíjena, protože byla páchána na nelidské spodině, za kterou byli barbaři považováni. 

Zdá se, že Deppův armádní důstojník je předurčen k tomu tyranizovat a mučit barbary zatímco se Rylancův soudce snaží zachránit zajatkyni tím, že se spojí se svými nadřízenými. Pattinsonova postava se snaží zavděčit svému nadřízenému, když plukovník způsobí zvěrstva na „barbarech“.

Samozřejmě téma rasismu a předsudků bylo zpracováno mnoha filmy, ale bohůmžel nikdy neztratí na aktuálnosti. V podaní takto zkušených herců by mohlo jít o nevšední zážitek, který přesáhne sociální komentář a bude to i dobrý film, nejen poselství. Na to se u podobných snímků často zapomíná. Film bude dostupný v digitální distribuci 7. srpna/augusta.