Star Trek: Axanar je jeden z najočakávanejších fanúšikovských filmov v Star Trek fandome. Skupina profesionálnych a poloprofesionálnych filmárov sa do histórie zapísala ešte filmom Prelude to Axanar, dvadsaťminútovým fiktívnym dokumentom o štvorročnej vojne medzi FederáciouKlingonmi, na ktorú sa v mnohých Star Trekoch odkazovalo, ale žiadny sa jej priamo nevenoval. Po dokumente mal nasledovať celovečený film, ktorý by naplno popísal udalosti v tejto štvorročnej vojne. Tvorcovia sa však dostali do konfliktu so spoločnosťou CBS, ktorej v súčasnosti patria práva na seriálové Star Treky.

Prvý film Prelude to Axanar

Dôvodom týchto nezhôd boli okrem iného financie, ktoré tvorcovia Axanaru vybrali v niekoľkých crowdfundingových kampaniach, ako aj predávané produkty. V dôsledku týchto súdnych sporov sa spoločnosť CBS rozhodla vydať nové pravidlá pre fanúšikovskú produkciu. Všetky fan filmy sú tak obmedzené na maximálne dve 15 minútové epizódy. Tým efektívne odstavili nie len celovečerný Axanar, ale aj niekoľko ďalších celovečerných projektov, ako aj 45 minútové epizódy projektov Star Trek: New VoyagesStar Trek: Continues. Ďalším pravidlom sa stala nemožnosť zapájať do týchto projektov hercov z oficiálnych Star Trek sérií. To zase efektívne odstavilo projekt Star Trek: Renegades, ktorý dali dokopy priamo bývalí herci zo Star Treku. Táto skupina nakoniec projekt premenovala a presunula ho do vlastného Renegade Univerza

Časom sa vďaka seriálu Star Trek: Discovery ukázalo, že CBS už v čase vydania Axanaru pripravovalo seriál práve z obdobia vojny proti Klingonom. Začalo sa teda pošuškávať, či sa v prípade Axanaru proste v tomto bode nebáli konkurencie vzhľadom na fakt, že ich vlastná predstava tejto prequelovej série v podstate prekopala kanonické zobrazenie dobových lodí Federácie, Klingonov a zo samotnej štvorročnej vojny urobili sotva jeden rok konfliktu. To sa však, samozrejme, nikdy oficiálne nepotvrdilo.

Autori Axanaru však systém trochu obišli. Pretože použili nemalé finančné zdroje na vybudovanie kompletne nového mostíka lode a ďalších kulís, celkom logicky sa nechceli uspokojiť len s dvoma kratšími epizódami. Ešte pred samotným finále sme sa teda dočkali krátkeho filmu Interlude. Ten ukazuje malý stret medzi dvoma najnovšími loďami federácie, medzi ktorými nechýba ani najdôležitejšia USS Ares a troma klingonskými D7. Film pokračuje rovnakým druhom rozprávania, ako Prelude to Axanar a má dokumentárne vsuvky od účastníkov konfliktu na jeho desiate výročie. 

Okrem tohto filmu navyše na YouTube kanáli projektu nájdeme aj niekoľko ďalších menších videí týkajúcich sa Axanaru. Tvorcovia navyše spolupracujú s YouTube kanálom Avalon Universe, ktorý združuje rôzne ďalšie fan filmy odohrávajúce sa v rovnakom období využívajúce aj niektoré kulisy vytvorené pre Axanar. Vďaka takýmto spoluprácam tak máme množstvo kvalitne vyzerajúcich Star Trek fan produkcií.

Trailer na Avalon Universe

Samotného Axanaru by sme sa snáď mali dočkať koncom tohto roka, aspoň to sľubujú tvorcovia. Meškanie je okrem iného spôsobené aj aktuálnou koronavírovou situáciou, ktorá značne oklieštila aj veľké filmové produkcie a malým takmer znemožňuje reálnu produkciu. Dúfajme, že sa tohto veľkého finálne naozaj dočkáme a hlavne že nebude sklamaním pre všetkých, ktorí do nej vložili svoje finančné prostriedky.

Alec Peters o aktuálnom stave produkcie