Streamovacia platforma Disney+ nedávno rozšírila nastavenie detských účtov takým spôsobom, aby mohli rodičia lepšie kontrolovať, čo môžu a nemôžu ich ratolesti v tejto službe sledovať. Nie len, že po vzore ostatných služieb je konečne možné zabezpečiť ostatné účty heslom, ale samotný detský účet sa dá nastaviť aj podľa veku dieťaťa. Najnovšie sa však ukázalo, že podľa Disney ani niektoré detské animované rozprávky nie sú vhodné pre detské oči. Dôvodom je zobrazovanie rasových stereotypov v starších animovaných filmoch.

Medzi filmy, ktoré sa na detských účtoch vôbec prehrať nedajú, patria Aristocats, Peter Pan, DumboSvajčiarsky Robinson. V prípade Aristocats ide o scénu zobrazujúcu typický ázijský, či skôr čínsky stereotyp s prehnanými rysmi, ako je predkus, lámaná angličtina, či hranie na klavíri za pomoci čínskych paličiek. To všetko počas toho, ako biely herec spieva pesničku vysmievajúcu sa práve z týchto stereotypov.

V prípade Dumba sú problémom všetky vrany, ktorých hudobné číslo priamo odkazuje na spevácke show, v ktorých bieli herci s čiernym make-upom a potrhaným oblečením parodovali afrických otrokov z plantáží v konfederačnej Amerike. Meno vodcu vrán je Jim Crow, čo bolo meno rasistických zákonov na juhu USA a sekvencia s čiernymi robotníkmi spievajúcimi hanlivý text je taktiež kritizovaná.

V prípade Petra Pana je problémom stereotypné zobrazenie amerických indiánov, ktorí miesto skutočnej reči hovoria hatlaninou, označujú sa ako „červenokožci“, okolo čoho je postavená celá pesnička, ktorej tanečná pasáž paroduje indiánske tance. Nakoniec je tu film Švajčiarsky Robinson, kde piráti útočiaci na rodinu Robinsonov sú zobrazení ako typickí cudzinci z rôznych kútov Ázie, výrazným make-upom, nezmyselnými účesmi, používajúc neexistujúcu hatlaninu miesto skutočného jazyka, podporujúc tak stereotyp jednotného Aziata

Staršie Disney filmy sú obrazom svojej doby, takže niektoré problematické zobrazenia stereotypov v nich sú nepopierateľné. Diskutabilné je však riešenie spoločnosti Disney. Miesto toho, aby filmy z detských účtov úplne odstránila ich mohla celkom jednoducho iba nechať opatrené textom s upozornením na nevhodné zobrazenia stereotypov a ich odsúdenie, čo sa doposiaľ pred filmami naozaj nachádzalo. 

Tento názor zastáva aj Ewa Fürst z Inštitútu vzdelávania a sociálneho rozvoja v nemeckom Bonne: „Takáto klasifikácia je vítaná a rozhodne lepšia, ako zablokovanie filmov. Vytvára to situáciu, v akej možno diskutovať s deťmi o rasizme a negatívnych stereotypoch.“

Fürst ďalej hovorí, že Disney takto nedovoľuje deťom pochopiť, že niektoré veci sú morálne nesprávne: „Myslím si, že je vhodné neblokovať filmy, ale naopak konštantne adresovať problematické pasáže, rozprávať sa o nich ako o obraze svojej doby, ktoré boli už v tom čase nesprávne.“ 

Disney by sa podľa Fürst mal zamerať na tvorbu nových filmov, ktoré riešia problémy v zobrazovaní niektorých stereotypov od kostýmov až po scenár. Takéto práce by podľa nej mohli rozprúdiť diskusiu o morálnych otázkach, ktoré by z filmu vyplynuli. Ako pozitívny príklad pritom uvádza napríklad dnes už taktiež mnohými kritizovaný Disney film Pocahontas: „Je to síce paródia historických postáv, ale ako Disney film funguje, pretože poukazuje na kolonizáciu ako na negatívny aspekt.“

Z nových filmov môže byť ďalším pozitívnym príkladom napríklad Moana a možno aj nový film Raya and the Last Dragon

Spoločnosť Disney sa v súčasnosti snaží vyhnúť kontroverziám. Vo svojich zábavných parkoch v uplynulom roku zmenili niekoľko tematických húsenkových dráh, ktoré obsahovali stereotypné zobrazenia iných kultúr, medzi inými napríklad Jungle Cruise. Podľa nej bol navyše natočený film, ktorý by sa mal v priebehu leta dočkať oneskorenej premiéry.

Z historického hľadiska sa však nad spoločnosťou Disney dodnes vznáša tieň jej zakladateľa Walta Disneyho, ktorý bol viackrát obvinený z antisemitizmu a sympatií s nacistami, čo podporuje aj jeho účasť na stretnutí pro-nacistickej organizácie v roku 1930, alebo pozvanie nacistickej tvorkyne propagandistických filmov Leni Rienfenstahl do štúdií Disney. Na druhej strane vzniklo počas druhej svetovej vojny hneď niekoľko animovaných Disney filmov, ktoré nacistický režim otvorene kritizovali

V konečnom dôsledku sa tak Disney v prvom rade snaží zachovať si čo najčistejší štít v súčasnej spoločnosti, čo vzhľadom na ich dlhú existenciu nie je jednoduchá záležitosť. Spoločnosť a pomery v nej sa neustále menia a to, čo bolo v minulosti normálne môže dnes spôsobovať problémy. Môžeme tak očakávať, že sa zrejme objavia aj ďalšie dnes už problematické tituly, ku ktorým bude musieť spoločnosť zaujať nejaký postoj. Priame blokovanie filmov pred značnou časťou divákov však zrejme nie je najlepším riešením tohto problému.