Duna je pojem, který hýbe každým odvětvím, v němž se objeví. Může se jednat o knihy, filmy, počítačové nebo deskové hry a vždy se ji dostane značné pozornosti. To je samozřejmě dáno precizní literární předlohou. A tím pádem i značným očekáváním. Co se týká světa deskovek, tak je nyní na trhu tolik různých her, že je obtížné se mezi nimi zorientovat, občas je i snadné je zaměnit. V nedávné době ohlásila firma Gale Force Nine rozšíření ke své deskové hře Dune a Game of Conquest and Diplomacy, ovšem nikoliv k poslední verzi, ale k té z roku 2019.

Jelikož hra tohoto jména nyní existuje v několika variantách, může být orientace mezi nimi trochu matoucí. Navíc pravidla a využité mechanismy vychází z mnohem starší deskovky. Ta je počáteční inspirací pro mnoho různých variant hry. Ale pokud se od ní oprostíme a vezmeme v potaz pouze univerzum točící se kolem pouštní planety Arrakis, dostaneme se rovnou na přibližně dvacet různých her.

Proto může být snaha vyznat se v těchto adaptacích poněkud náročnější. Vše započala hra Frank Herbert's Dune z roku 1979. Ta vyšla čtrnáct let po vydání první knihy. Jednalo se o komplexní a náročnou strategickou hru pro až šest hráčů na mnoho hodin. Navzdory své komplexitě si hra vybudovala silnou fanouškovskou základnu. K jejímu znovu vydání dlouho nedošlo, objevilo se však mnoho různých jiných variant hry, které se snažily o stejný zážitek, ale snížit komplexitu. Vydavatelé však na původní hru nadlouho zapomněli a o úpravy i rozšíření se starali pouze fanoušci.

S ohledem na nejnovější filmové zpracování Duny od Denise Villeneuve se vydavatelství Gale Force Nine rozhodlo hru oživit a znovu vydat. Oproti původní hře došlo k mnoha úpravám. Pravidla byla přiblížena k modernímu pojetí deskových her, v některých ohledech byla hra zjednodušena, v jiných ji dokonce udělali těžší. Vznikla tak hra, která byla oproti čtyřicet let staré předloze více odladěná. Původní plán byl vydat hru ve stejném roce, v němž mělo jít do kin i filmové zpracování. Film byl však odložen, desková hra nikoliv. Tak vznikla Duna 2019.

Dva roky na to, tedy v roce vydání filmu, byla opět vydána hra, která byla založená na stejném základu. Do mechanik hry bylo zasáhnuto mnohem razantněji, byl zredukován počet hráčů i herní doba, hra dvou hráčů byla vylepšena a byl přidán mód pro jednoho hráče. Aby hra skutečně vynikla, byla grafice dána filmová licence. Hra je tak mnohem přístupnější, ale také se tím odchýlila od původní myšlenky, tedy složitá a komplexní strategická hra mnoha hráčů.

Hráči tak mohou volit mezi velmi dobrým zpracováním hry pro až šest hráčů z roku 2019, případně mnohem kompaktnějším, ale stále strategicky náročném zážitku pro až čtyři hráče z roku 2021. Přestože obě hry mají na krabici Dune A Game of Conquest and Diplomacy, pouze ta novější je pod tímto jménem známá oficiálně.

K předfilmové verzi již jedno rozšíření vyšlo, to vycházelo z jednoho z dohledatelných fanouškovských rozšíření. Původních šest frakcí se tak rozrostlo až na osm potenciálně hratelných. Všechny měly v knižní předloze v době první knihy nějakou prezenci na Arrakisu, byť některé pouze ze stínů tahaly za nitky.

Nově oznámené rozšíření přináší dvě frakce, které se v době knižní Duny na Arrakisu nevyskytovaly. Hráčům je tak přinášena jakási verze "co kdyby" z univerza písečné planety. Zároveň se jedná o určitou naději, že se nebude jednat o rozšíření poslední.

Původní frakce ze základní hry jsou rod Atreidů, rod Harkonnenů, domovští Fremeni, Imperátor, Guilda a intrikující Bene Gesserit. Každá z nich má jiný styl hry, přičemž nějakým způsobem zasahuje do základních pravidel, případně je nějak obchází. Nejinak je tomu u frakcí z dalších rozšíření. Tím je volba stran důležitá nejen pro samotné hráče, ale mění tak herní zážitek i spoluhráčům. Celkový počet frakcí i s budoucím rozšířením stoupne na deset, což v plném počtu šesti hráčů umožní vytvořit až dvě stě deset možných kombinací.

ROZŠÍŘENÍ IXIANŮ A TLEILAXU

První již vydané rozšíření se dá rozdělit na tři pomyslné části.

Nejvýraznější jsou samozřejmě dvě nové frakce. Genetičtí inženýři Tleilaxané, kteří mají pod kontrolou oživovací nádrže, a poté strojní mistři Ixiané s jejich vlastní mobilní pevností na povrchu planety.

Druhou částí rozšíření byl balíček karet zrady, jenž se přidává ke kartám ze základní hry.

Třetí částí rozšíření byly žetony technologie. Ty mohou hráčům generovat zisk, ale také je nepřímo nutí do častějších bojů, mohou také v případě vlastnění všech tří zastoupit jednu z pevností potřebnou k výhře.

Každé z těchto rozšíření je možné využít nezávisle na ostatních.

ROZŠÍŘENÍ CHOAM A ROD RICHESŮ

Rozšíření CHOAM & Riches bylo oznámeno nedávno, hráčům se v něm dostane stejného množství nového obsahu, co posledně. Lze se tedy připravit na dvě zcela unikátní frakce a dvě další rozšíření. Vše jde do hry přidat nezávisle na sobě.

Zatím jsou známa pouze pravidla, nikoliv samotné karty, což limituje představu o vlivu na hru, nicméně základní představu si udělat lze. Díky FAQ sekci v pravidlech je možné i pár drobností odvodit.

Domovské pevnosti

V původní hře poskytovaly některé pevnosti určité výhody, například těžbu koření na konci kola, případně možnost využívat ornitoptéry k lepšímu pohybu. V případě využití domovských pevností se do hry dostanou karty, které poskytují nějaké další bonusy. Každý z hráčů, kdo na konci kola ovládá nějakou z pevností, si vezme odpovídající kartu. V případě ztráty pevnosti kartu zase vrací, případně předá novému vlastníkovi. Každé z pevností odpovídá právě jedna karta.

Tím by se variabilita a taktizování v dobývání pevností mohly stát mnohem zajímavějšími.

Speciální dovednosti vůdců

Toto rozšíření se bez znalosti karet hodnotí trochu náročněji.

Hráči mají ve hře omezený počet vůdců, v případě boje je zapojují do bitvy spolu se svými vojáky. Každá frakce má stejný počet velitelů, ale jejich síly se liší. Také je možné, že bude mít některý z protivníků daného vůdce jako svého zrádce, což lze nejčastěji zjistit pouze velmi bolestnými ztrátami v bitvě.

Toto rozšíření přidá jednomu z vůdců speciální schopnosti.

Herně to bude fungovat následujícím způsobem. Hra se připraví, hráči získají kartu zrádce a teprve poté si líznou dvě karty schopností vůdců. Jednu si vyberou a dají si ji před svůj štít, druhou zamíchají zpět. Na vybranou kartu umístí jednoho svého vůdce dle vlastní volby.

Tím jsou vůdci přiřazeny rovnou dvě schopnosti, jedna pasivní, která patří všem velitelům v hráčově zásobě, a poté aktivní, jež se spustí jenom tehdy, když je tento konkrétní velitel nasazen v boji. To lze provést tak, že hráč během boje vezme svého velitele za štít, přičemž následně jej i s kartou umístí do bojového plánu.

Samozřejmě je možné si vzít vůdce za hráčův štít a poté jej nepoužít. Nicméně při odebrání velitele za štít nebude jeho pasivní schopnost platit.

Pokud nositel schopnosti zemře, karta se vrátí do balíčku. Novou je možné získat v případě oživení vůdce, kdy se znovu provede výběr ze dvou nových schopností.

V FAQ je rozebrána karta mentata. Jelikož mají karty vůdců přednost před schopnostmi frakcí, je možné jej nejprve využít, teprve poté je možné si vzít vůdce za štít. Mentat umožňuje zeptat se soupeře na použitou zbraň, jde tedy o slabší verze schopnosti Atreidů. Z toho je možné odhadnout sílu i možnosti dalších karet, kterých je celkem čtrnáct.

ROD RICHESŮ

Hra Duny je z velké části založena na získávání karet zrady. Pod tímto až nešťastným názvem se skrývají akční karty, z nichž některé lze použít v boji, jiné během tahu, případně k rozličným dalším věcem. Jednoduše řečeno se jedná o něco, co chce každý z hráčů získat. Karty se každé kolo draží, výtěžek jde do kapsy imperátorovi.

Hráč Richesů tento standardní transfer bohatství umí narušit velmi zajímavým způsobem. Hráč má k dispozici vlastní balíček karet zrady, během každé dražby se tak místo běžné karty jedna karta Richesů přidá do nabídky. Výtěžek z ní si ponechá rod Richesů. V případě pokročilých pravidel může hráč dát kartu zrady nejen ze svého osobního balíčku, ale i z ruky. V takovém případě může komukoli prozradit, ať již pravdivě, nebo lživě, o jakou kartu se jedná.

Dále může rod Richesů ovlivnit dražbu vyvoláním speciálního druhu přihazování. Buďto vyvolají jednokolovou dražbu, přičemž určí směr a sami skončí poslední, nebo vyvolají tichou dražbu, kdy všichni svou navrhovanou cenu odhalí najednou. To mohou udělat jak u svých, tak u běžných karet v nabídce, ale pouze jedenkrát za kolo.

K tomu mají tři žetony tajného výsadku o hodnotě nula, tři a pět. Pokud dělají výsadek, mohou použít jeden ze svých žetonů a tvářit se, že jde o jejich vojáky. V případě boje odhalí číslo na žetonu a nahradí adekvátním počtem vojáků svůj žeton. Na mapě se může vyskytovat pouze jeden žeton tajného výsadku.

Na propagačních materiálech je vidět jedna karta z jejich osobního balíčku. Zrcadlová zbraň, tedy pokud soupeř použije nějakou zbraň, hráč s touto kartou ji zkopíruje. Jde však o kartu na jedno použití.

CHOAM

Zkratka CHOAM v univerzu Duny představuje obchodní korporaci, v níž má každý z rodů svůj podíl. A možnost manipulace s ekonomikou je samozřejmě i jejich schopnost ve hře.

V běžné hře, pokud je hráč na mizině, získá koření z CHOAM charity. V případě přítomnosti této frakce si její hráč vezme všechnu potenciální charitu pro sebe, následně žadatele vyplácí sám. Tudíž čím bohatší budou jeho spoluhráči, tím více koření mu zůstane.

Dále CHOAM může získávat koření zahazováním duplicitních, případně bezcenných karet. Nicméně bezcenné karty, anglicky Wortless Cards, mohou zužitkovat k nejrůznějším trikům, čímž frakce trochu připomíná intrikaření Bene Gesseritu. Efekty se liší dle jména karty, tedy jsou jediní, kdo různé bezcenné karty bude rozlišovat. Také je pro hráče limit karet na ruce o jedna vyšší, než je běžné, tedy je mohou vydražit během hry až do počtu pěti.

V pokročilé hře mají jednoho velitele navíc, jde o takzvaného auditora. Pokud se zúčastní bitvy a přežije, umožní hráči podívat se soupeři na dvě karty z ruky, pokud nepřežije, pak pouze na jednu. Protihráč se může vykoupit jedním kořením za kartu, aby tento efekt omezil, případně mu zcela zabránil. Sice se nejedná o silného velitele, ale zase je možné jej snadno oživit.

Své bohatství mohou využít k oživování jednotek. Základní hra umožňuje hráčům oživit maximálně tři jednotky, některé z nich zdarma. CHOAM sice nemá žádné oživení zdarma, ale oproti jiným frakcím nemají limit a oživují jednotky levněji.

Nejzajímavější schopnost a největší zásah do hry, kterou CHOAM přináší, je jejich manipulace s charitou za pomocí žetonu inflace. Na konci kola mohou na ukazatel fází herního kola položit svůj žeton. Buďto pozitivní, nebo negativní stranou. Na konci dalšího kola se žeton otočí, až na konci dalšího kola je odebrán. Jinými slovy se určí, jak bude žeton ležet na herní desce po dvě následující kola.

V základu funguje CHOAM charita tak, že kdo v této fázi kola má méně než dvě koření, dobere si tolik, aby měl právě dvě. Negativní strana inflačního žetonu tento limit sníží na polovinu, pozitivní zdvojnásobí. Zároveň pozitivní strana znemožní hráčům provádět úplatky.

Může působit zvláštně, že v době blahobytu není umožněno spoluhráčům dávat více koření, z herního hlediska to je ale chytrý designerský krok. Hráči by si totiž mohli předat úplatky těsně před fází charity a získat tak finance jak z úplatků, tak od CHOAMu. Vedlejším důsledkem je zakázání jakýchkoli úplatků po celé kolo, což je schopnost zcela nevídaná. Různé úplatky, domluvy a úsluhy jsou základním stavebním kamenem celé hry, jejich znemožnění tak postaví hráče před zcela nové druhy výzev.

SHRNUTÍ

Dokud nebudou známy jednotlivé karty, bude se hůře odhadovat vybalancovanost hry, plus jak vše do sebe skutečně zapadne. Nicméně na první pohled vypadají nové frakce opravdu silně, což je jedině dobře. Díky tomu lépe zapadnou mezi stávající strany konfliktu. Další části rozšíření jsou také zajímavé, tudíž nezbývá než si počkat, kdy toto rozšíření dorazí na pulty obchodů. Předběžně lze očekávat naskladnění někdy ke konci dubna, nicméně s ohledem na různé problémy v dopravě je třeba tento údaj brát dosud pouze orientačně.