Ocenenie americkej Akadémie filmových umení a vied, ľudovo nazývané aj Oscar, stále patrí medzi najväčšie a najprestížnejšie ocenenia, aké môže film získať. V posledných rokoch boli pri odovzdávaní Oskarov zdanlivo preferované filmy, ktoré riešili problémy menšín a obsahovali viac diverzity bez ohľadu na ich technickú či obsahovú úroveň. Akadémia sa však rozhodla toto zdanlivé smerovanie naozaj naplniť aj oficiálne. Vyhlásila preto nové pravidlá, bez ktorých film hlavného Oscara proste nezíska. Všetky sa týkajú diverzity v obsahu filmu, ale aj v štábe. Treba podotknúť, že toto rozhodnutie sa týka iba najvyššieho ocenenia.

Od roku 2022 budú musieť kandidáti na najlepší film zaslať komisii utajený štandardizovaný dokument, v ktorom vysvetlia, akým spôsobom a v akej šírke je v ich filme či produkcii implementovaná diverzita. Od roku 2024 však Akadémia pritvrdí.

Aby filmári od tohto dátumu mohli získať najvyššie ocenenie, budú musieť splniť aspoň dve zo štyroch kritérií.

Film musí mať aspoň jedného herca v hlavnej roli alebo významnej vedľajšej roli pochádzajúceho z rasovej či etnickej menšiny ako sú aziati, hispánci, černosi, indiáni, stredný východ, afričania, havajčania či iní obyvatelia pochádzajúci z pacifických ostrovov.

Alternatívne môže film obsahovať 30 % hercov vo vedľajších alebo menších rolách pochádzajúcich aspoň z dvoch z nasledujúcich skupín: ženy, LGBTQ+, menšinové rasové alebo etnické skupiny, alebo ľudia s psychickým či fyzickým postihnutím. Ďalšou možnosťou je postaviť hlavný príbeh okolo nejakej menšinovej skupiny obyvateľstva.

Tlak na väčšiu diverzitu sa však týka aj samotného štábu vedenia. Produkčné spoločnosti budú musieť na miesto minimálne dvoch vedúcich pracovníkov (režisér, castingový režisér, hlavný kameraman, strihač, producent a podobne) najať ženy, členov etnickej menšiny, LGBTQ+ komunity či ľudí s fyzickým alebo psychickým postihnutím. Alternatívne by mali produkcie ponúknuť platené stáže ľuďom pochádzajúcim z takýchto skupín.

Dodržiavanie týchto pravidiel sa bude sledovať za pomoci neohlásených kontrol na pľaci a kontinuálnou komunikáciou medzi členmi Akadémie a filmármi. 

„Clona sa musí rozšíriť, aby reflektovala našu rozmanitú globálnu populáciu ako v tvorivom procese filmov, tak v publiku, ktoré sa s nimi spája,“ vyjadrili sa prezident akadémie, David Rubin a generálny riaditeľ Dawn Hudson v oficiálnom vyhlásení, „tieto štandardy budú katalyzátorom dlhodobých zmien v našom priemysle.“

Ceny akadémie boli v uplynulých rokoch pod útokom viacerých nátlakových skupín a verejnosti za údajné preferovanie filmov od bielych tvorcov a s bielymi hercami. Ľudia vyjadrovali svoje pohoršenie aj na internete s hashtagom #OscarsSoWhite.

Všetky tieto zmeny sú teda pomerne logickým krokom Akadémie na podobné obvinenia zo strany verejnosti. Americká strana pritom nie je prvá, ktorá s týmto nápadom prišla. Producent DeVon Franklin generálny riaditeľ Paramount Pictures, Jim Gianopulos, ktorí sú zároveň členmi Akadémie priznali, že sa inšpirovali u Britského filmového inštitútu, ktorý podobne zmeny zaviedol už v roku 2019.

Problematické prostredie filmového priemyslu opísala aj Netflix miniséria Hollywood, ktorá ukázala zvrátený a neférový svet tejto továrne na sny. Samozrejme, ten sa odohráva v päťdesiatych rokoch, no jeho sociálny komentár mal presah aj do dnešnej doby.

Na jednej strane je teda rozhodnutie Akadémie logické, na druhej si hovoríme, že to proste nie je už príliš. Nakoniec, pravidlá sa týkajú len hlavnej ceny. Ostatné Oscary nimi ovplyvnené nebudú. Aspoň zatiaľ nie.