V minulé epizodě se Věčné duše vydaly z Nicodranasu do zasněžených hor. Thomerican totiž věřil, že mohou najít obsazenou svatyni boha Korda a získat tak pomoc pro boj s Nezzodanem. 

CO SE STALO POSLEDNĚ?

Na vrcholu hory narazily Duše na starou čarodějnici jménem Ask. Tato žena bránila průchod do pevnosti Askarfist, což je jediná cesta ke svatyni boha Korda. Skupina se s Ask pustila do boje a po několika nepříjemných situacích se stařenku Ask podařilo zdolat.

Po zabití této ženy se Duše usadily v její chatrči a přečkaly tam noc. Druhého dne vyrazily dále do hor. Jak předpokládaly, mrazivá zeď, která jim předtím bránila v průchodu, byla pryč. Bezpečně tedy prošly a putovaly do zamrzlých končin. Postupně začala na skupinu doléhat čím dál větší zima. Zima, která určitě nebyla způsobená přírodními podmínkami.

Po několika hodinách putování narazili hrdinové na vesnici, kterou obývali obři. Jednalo se o Hromovou stráž, o které se mluvilo v knize, kterou měla skupina u sebe. Obři v této vesnici se ke skupině chovali slušně a vysvětlili jí, že pevnost Askarfist drží v područí velký obr jménem Askarfist. Náhoda? Podle legendy měl mít tento muž dvě děti. A jejich jména měla být Ask a Fist. Duše se tak dozvěděly, že zabily jeho dceru.

Po krátkých úvahách došli hrdinové k tomu, že jediná cesta ke svatyni stejně vede přes pevnost a budou se tak muset nejspíše s tímto Askarfistem vypořádat. Vydali se tedy do pevnosti.

Až do nitra pevnosti se skupina dostala bez problémů. Pevnost byla naprosto obrovská. Očividně vybudována právě pro obry. Velký symbol Korda na jejích dveřích ovšem Duším ukázal, že jdou správným směrem. Za vstupními branou chtěla skupina mířit vzhůru směrem ke svatyni, ale Sharlott uslyšela cinkání řetězů ze spodních pater. Přesvědčila ostatní, aby se tam došli podívat.

Ve spodních patrech narazili na mnoho zavřených dveří, ale cinkání řetězů vedlo Sharlott k jedněm konkrétním. Bohužel se do ni nedokázali dostat. Otevřeli ale vedlejší dveře, ke kterým získali klíč z mrtvého těla Ask. Ukázalo se, že se jednalo o obrovské skladiště plné surovin. V tomto skladišti také byla socha zesnulé Ask. Během prohledávání místnosti se začaly vchodové dveře zavírat. Vyběhnout ven se podařilo pouze Mistralovi s Thomem. Mysleli si, že mají štěstí, ale neměli. Na konci dlouhé chodby totiž uviděli děsivého obra, který po nich hodil obrovské balvany a jasně tak vyjádřil své "nadšení" z jejich návštěvy.

DOBRODRUŽSTVÍ VĚČNÝCH DUŠÍ POKRAČUJE JIŽ DNES!

• Jak bude pokračovat prozkoumávání pevnosti Askarfist?

• Dokáží se Věčné duše s Askarfistem domluvit, nebo je čeká další boj?

• Podaří se Duším nalézt svatyni boha Korda?

Odpovědi na tyto otázky získáme již dnes od 18:00 na Twichi, Youtube i přímo zde na stránkách Nerdfixu!