Věčné duše konečně získaly Pagodovou květinu. Jenže kam by měly vést další kroky? Za poslední surovinou rituálu, za Que T., za Zermenem, nebo přímo za Nezzodanem?

CO SE STALO POSLEDNĚ?

Věčné duše se usadily v Ursarixově srubu. Po náročném souboji a putování jim odpočinek na bezpečném místě přišel velmi vhod. Většina skupiny strávila večer popíjením. Thomerican se mezitím vydal do lesa, aby si pročistil myšlenky. Ráno většina hrdinů trpěla silnou kocovinou. Trpaslík měl ovšem jasnou hlavu a věděl, co dělat dál.

Hned po snídani odtáhl Cassiela, který prožíval první kocovinu v životě, do lesa. Zatímco si zbytek skupiny dopřával klidného rána, Cassiel si procházel výcvikem, který mu měl pomoci porozumět víře v Korda. I když byl výcvik bolestivý, Rybák si vedl velmi dobře.

To se projevilo odpoledne. Thomerican totiž připravil rituál, při kterém se chystal oslovit Korda, jenž měl Duším poradit, jakým směrem by se měly nyní vydat. Za asistence celé skupiny se dvěma kněžím Korda podařilo rituál uskutečnit. Bůh hromu Thomovi sdělil, že pokud se vydají do města Tussoa, přiblíží se k Zermenovi Zářivému. Tím pádem i nalezení Que T.

S touto informací bylo rozhodnuto. Duše se vydají zpět na Samoty, vyzvednou si své koně a vydají se na sever. Samoty ovšem byly jiné. Ivon spal! Očividně domluva s dryádami zabrala, lesní ženy tak začaly dávat pozor na Bogolo Bogolo Bogolo. Duším se tak podařilo spáchat dobrý skutek a jednomu člověku zlepšit život.

Cesta ze Samot do Tussoa proběhla velmi klidně. Ve městě to ovšem klidné nebylo. Nejenže Duše zjistily, že v nedalekém jezeře žije něco, co zabíjí lidi, ale také to, že Myriada řeší na severu problém, na který potřebuje každého schopného bojovníka. Po Zermenovi navíc ani stopy. Co bude dál?

DOBRODRUŽSTVÍ VĚČNÝCH DUŠÍ POKRAČUJE JIŽ DNES! 

• Co se děje v jezeře?

• Jaké problémy řeší u Tussoa Myriada?

• Získají Věčné duše stopu k Zermenovi?

Odpovědi na tyto otázky získáme již dnes od 18:00 na Twitchi, Youtube i přímo zde na stránkách Nerdfixu!