Minulý týden se Věčné duše konečně vypořádaly s pozůstatky rodu Askarfist. Podařilo se jim zdolat i zákeřnou Ar a osvobodit celou horu i klan obrů. Jaká tajemství ale ukrývá pevnost? 

CO SE STALO POSLEDNĚ?

Naposledy jsme Duše opustili v urputném boji s Ar. Obryní, která chtěla získat poklady boha Korda pro sebe. Skupině se ovšem podařilo zlé ženě ubránit a také ji zabít. Poté, co jí Brindal usekl nohu a probodl ji, konečně zavládl v Kordově kapli mír.

Vyčerpáni bojem se naši hrdinové konečně mohli trochu uvolnit a pomyslet na odpočinek. Usadili se společně s obry u ohně a všichni se oddali spánku. Velmi si ho zasloužili a potřebovali. Během noci ovšem došlo k jednomu zajímavému rozhovoru. Brindal se zeptal Sharlott na její křídla, která ukázala během boje s Fistem. Zjistil, že patří k rase Asimarů, což jsou částečně andělské bytosti. To Brinďákovi moc nešlo na rozum.

Druhého dne se mu ovšem hobití kebule zamotala ještě víc. Vyzkoušel totiž zasadit jednu z fazolí, které mu daroval Traveller k narozeninám. Z fazole téměř ihned vyskočilo hejno růžových žab! Tyto žáby se proměňovaly na velká zvířata vždy, když se dotkly lidské kůže. U tábořiště zavládl chaos. Skupina se ovšem s touto neplechou vypořádala.

Po divokém probuzení a následném chaosu se Thomerican rozhodl, že opraví dveře Kordovy kaple. Za pomoci obrů se mu to podařilo. Následně ještě dala celá skupina kapli do pucu a vyrazila zpět do pevnosti.

Zajímá vás jaké to bylo na Festu?

Duše získaly dva klíče od Fista a Ar a rozhodly se, že zjistí, co je za zamčenými dveřmi, do kterých se předtím nedostaly. Za jedněmi z nich byl pouze další lup, který Fist ukradl od chudáků obrů. Druhé dveře ovšem skrývaly elektrickou klec. Zároveň to byly dveře, do kterých táhl Sharlott zvuk v její hlavě. Hrdinové se pokoušeli vymyslet, jak se do klece dostat a jeden hloupý nápad střídal druhý. Nakonec se vstříc bleskům vrhl Thomerican, před kterým se klec rozplynula.

Při prozkoumávání místnosti odhalily Duše masivní řetěz, který držel něco skutečně obrovského. Nezjistily ovšem co. Klíč na Sharlottině krku ovšem nedal pokoj a chtěl řetěz odemknout. Stejně tak hlasy v její hlavě ji ponoukaly, aby to udělala. Po schválení od skupiny to také udělala. A nám nezbývá nic jiného než položit si otázku: Co to zase Věčné duše provedly?!

DOBRODRUŽSTVÍ VĚČNÝCH DUŠÍ POKRAČUJE JIŽ DNES!

Co Věčné duše vypustily do světa?

• Říkala Sharlott pravdu, nebo Věčné duše zradila?

Odpovědi na tyto otázky získáme již dnes od 18:00 na Twitchi, Youtube i přímo zde na stránkách Nerdfixu!