Jak již bylo několikrát řečeno, Johnny Depp nedávno vyhrál soudní spor proti Amber Heard, což nečekaně vyvolalo další neshody a obvinění, a to zejména z hereččiny strany. Ačkoli Amber Heard vyhrála protižalobu proti Johnnymu Deppovi, většina rozsudku byla vynesena ve prospěch Deppa. Herečka navíc dluží Johnnymu Deppovi více než 10 milionů dolarů za odškodnění urážky na cti a poničení jeho kariéry. Její právník prohlásil, že takovou částku však nebude schopna zaplatit, a později uvedl, že Amber Heard podá odvolání. To ale stále není vše. A případ se stává komplikovanějším. Kromě žádosti o odvolání rozsudku bylo totiž uvedeno, že herečka a její právní tým věří, že po celou dobu soudního procesu byl v soudní síni přítomen falešný porotce. V důsledku toho Amber Heard požaduje, aby byl případ zcela zamítnut.

Nyní však vyšlo najevo, že soudkyně ve Virginii hereččinu žádost na zrušení rozsudku nebo jeho úpravu „pro zmatečnost“ zamítla. Tou soudkyní nebyl nikdo jiný než Penney Azcarate, která odmítla všechna hereččina tvrzení a trvala na tom, že otázka porotců a jejich falešnosti je irelevantní. Tyto tvrzení vyplývají z následujícího písemného usnesení, které bylo zveřejněno prostřednictvím televizní stanice CBC:

„Porotce byl prověřen, zasedal v celé porotě, radil se a dospěl k rozsudku. Jediným důkazem předloženým tomuto soudu je, že tento porotce a všichni porotci se řídili svou přísahou, pokyny a příkazy soudu. Tento soud je vázán kompetentním rozhodnutím poroty,“ napsala předsedkyně soudu Penney Azcarate.

Přečtěte si také: Soudní proces mezi Johnnym Deppem a Amber Heard se dočká filmového zpracování

S tímto konstatováním se objevilo několik dalších tvrzení, která Amber Heard vznesla, aby případ mohla označit jako zmatečný. Azcarate však na tato další tvrzení nereagovala, proto nebyl uveden žádný důvod pro jejich zamítnutí. Herečka však již dříve tvrdila, že porotci byli zaujatí nepravdivými informacemi a že měla další důkazy, které nebyly u soudu vůbec použity.

Po těchto snahách má ale Amber Heard stále možnost se proti rozsudku odvolat u virginského odvolacího soudu. Proto si budeme muset počkat, co se bude dít dál. Situaci budeme i nadále sledovat, protože Amber Heard jistě nemá v plánu se vzdávat.